• Hoofddoel is delen van kennis, elkaar bemoedigen/ondersteunen en toerusten voor de reizen
  • Advies voor aanschaf van geschikte campers specifiek voor die situatie
  • Organiseren van bijeenkomsten in het land 
  • Contacten delen van dominees, actieve discipelen, enthousiaste christenen in Europa